ביטוח דירה הם מסוג הביטוחים שכל מי שבבעלותו דירה חייב לרכוש אותם. הביטוח מכסה בפני נזקים לדירה ולרכוש שנמצא בתוך הדירה בפנ אסונות שונים כגון שיטפונות, רעידות אדמה, הרס, נזקי מזג אוויר, ותכולה דירה מפני גניבה, שוד, פריצה וכדומה.ביטוח דירה הם מסוג הביטוחים שכל מי שבבעלותו דירה חייב לרכוש אותם. הביטוח מכסה בפני נזקים לדירה ולרכוש שנמצא בתוך הדירה בפנ אסונות שונים כגון שיטפונות, רעידות אדמה, הרס, נזקי מזג אוויר, ותכולה דירה מפני גניבה, שוד, פריצה וכדומה.

 תגיות:

 •  RSS פידים  •  ^ למעלה