ביטוח אחריות מקצועית לעורכי דין - עורכי דין חשופים לתביעות ענק בגין רשלנות - ביטוח אחריות מקצועית מגן בפני נזקים כלכליים כבדים לכן החשיבות של ביטוח מסוג זה לעורכי דין הוא חשובה ביותר. תביעות ענק מוגשות על רשלנויות של עורכי דין ועורך ללא ביטוח מתאים - יכול להיפגע כלכלית הצורה קשה ואפילו לפשוט רגל

 תגיות:

 •  RSS פידים  •  ^ למעלה