מומחה אינטרנט ידע לקבל ממך את המידע הנדרש על העסק שלך, שאיפותיך ולתרגמם ראשית כל באופן גרפי אשר ימשוך את לקוחותיך באופן אינטואיטיבי לברר וללמוד את השרותים שלך. בין אם האתר הנו אתר פרטי או עסקי ישנם אספקטים עיסקיים ו.או שיווקיים שיש לקחת בחשבון וליישמם בצורה גרפית כבר בתהליך עיצוב האתר.

 תגיות:

מי הצביע לידיעה הזו

תגובות

 •  RSS פידים  •  ^ למעלה