חלק גדול מהוצאותינו הכספיות מיועד לצורכי ביטוחים שונים, כולל ביטוח פנסיוני. פעמים רבות אנו בוחרים ביטוח פנסיוני שגוי, בין אם מחוסר הבנתנו את תנאיו השונים ובין אם צרכינו השתנו וביטוח זה איננו מתאים לנו עוד.באמצעותו של יועץ פנסיוני, או יעוץ פרישה, אנו יכולים לחסוך בתשלומים מיותרים, כפילויות, דמי ניהול גבוהים ואף מבחירות שגויות של פוליסות ביטוח שונות. ייעוץ פנסיוני או יעוץ פרישה יבטיח לנו כי אנו משלמים בדיוק את הסכומים הנדרשים במסגרתו של הביטוח ותנאיו השונים, כפי שנקבעו במועד החתימה

 תגיות:

 •  RSS פידים  •  ^ למעלה