אולי גם לך יושבים סכומי כסף גדולים בחברות הביטוח ללא ידיעתך?
ישנם מיליארדי ש"ח ללא כל דורש שמנוהלים בבתי ההשקעות ובחברות הביטוח - דרוש את מה שמגיע לך!חברות הביטוח והחברות אשר מנהלות את חסכונות הציבור, בעיקר בקרנות פנסיה וקופות גמל מנסות לשמור סוד גדול - מיליארדי ש"ח מושקעים אצלם ללא דורש וללא בעלים, כסף זה נקרא כסף "אבוד", משמע שבעלי הפוליסות השונות אינם ידועים ואינם באים לחברות לדרוש את הכסף שלהם.

 תגיות:

 •  RSS פידים  •  ^ למעלה