אתר כוכבית מאפשר מציאת כוכבית על ידי הכנסת שם העסק ולחיצה על כפתור חפש,
אין צורך יותר לחפש ברחבי האינטרנט אחר מספר מקוצר שאיננו זוכרים. עכשיו כל הכוכביות נמצאות
במקום אחד.

 תגיות:

מי הצביע לידיעה הזו

תגובות

 •  RSS פידים  •  ^ למעלה